ASUS ROG G750JY - Optilise kettaajami ohutusteave

background image

Optilise kettaajami ohutusteave

Laseri ohutusteave

CD-ROM seadme ohutushoiatus

KLASS 1 LASERSEADE

HOIATUS! Kokkupuute vältimiseks optiliselt kettaseadmelt lähtuva

laserkiirgusega, ärge püüdke optilist kettaseadet ise demonteerida

ega parandada. Pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud tehniku

poole, et tagada ohutus.

Teeninduse hoiatussilt

HOIATUS! AVAMISEL NÄHTAMATU LASERKIIRGUS. ÄRA VAADAKE

KIIRDE OTSE EGA OPTILISTE INSTRUMENTIDE ABIL.

CDRH määrused

USA Toiduainete- ja ravimiameti (FDA) seadmete ja radioloogia-

alase tervishoiu keskus (CDRH) kehtestas nõuded lasertoodetele

2. augustil 1976. Need nõuded kehtivad lasertoodetele, mis on

toodetud pärast 1. augustit 1976. Ühendriikides turustatavatele

toodetele on need nõuded kohustuslikud.

HOIATUS! Selliste juhtelementide kasutamine ning muudatuste

või toimingute tegemine, mida ei ole käesolevas kasutusjuhendis

kirjeldatud, võib põhjustada kokkupuudet ohtliku kiirgusega.