ASUS ROG G750JY - IC kiirgusnormide deklaratsioon Kanada jaoks

background image

IC kiirgusnormide deklaratsioon Kanada jaoks

Käesolev seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud IC

kiirgusnormidele. IC kiirgusnormide järgimiseks vältige signaali

edastamise ajal otsest kontakti saatva antenniga. Lõppkasutajad

peavad raadiosagedusliku kiirguse piirnormide järgimiseks lähtuma

konkreetsetest juhistest.
Seade peab vastama kahele tingimusele:

• Seade ei või tekitada ohtlikke häireid ning
• Seade peab vastu võtma kõik saadud häired, kaasa arvatud

häired, mis võivad põhjustada soovimatuid ilminguid seadme

töös.

Et vältida raadiohäirete tekitamist litsentseeritud teenusele (nt

kaaskanaliga liikuvad satelliitsüsteemid), tuleb seadet kasutada

siseruumides ning hoida see maksimaalse varjestuse tagamiseks

eemal akendest. Vabas õhus paigaldatav seade (või selle

saateantenn) tuleb litsentseerida.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

115