ASUS ROG G750JY - FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute kohta

background image

FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute kohta

HOIATUS! Igasugused muudatused, mida vastavust tagav

osapool selgelt kinnitanud ei ole, võivad võtta kasutajalt õiguse

seadet kasutada. “Tootja kinnitab, et antud seade on ette nähtud

kasutamiseks üksnes kanalitel 1 kuni 11 Ameerika Ühendriikides

reguleeritud konkreetsel püsivara sagedusel 2,4 GHz.”

Käesolev seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud FCC

kiirgusnormidele. Et säilitada raadiosagedusliku kiirgusega seotud

FCC vastavusnõuete täitmist, vältige signaali edastamise ajal otsest

kontakti saatva antenniga. Lõppkasutajad peavad raadiosagedusliku

kiirguse piirnormide järgimiseks lähtuma konkreetsetest juhistest.

Declaration of Conformity