ASUS ROG G750JY - Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus

background image

Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus

Käesolev seade vastab FCC reeglite jaotisele 15. Seadme töö peab

vastama kahele järgnevale tingimusele:

• Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning.
• Käesolev seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud

signaale, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

Käesolev seade on testitud ning vastab klass B digitaalseadmetele

esitatud nõuetele vastavalt Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) 15.

jaotise eeskirjadele. Need piirangud on ette nähtud elumajades

asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike

häirete eest. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib väljastada

raadiosagedusel energiat ning kui seda ei paigaldata ja kasutata

vastavalt käesolevale juhendile, võib see põhjustada ohtlikke häireid

raadiosides. Samas puudub garantii selle kohta, et häireid ei esine

teatud kasutustingimustes. Kui antud seade põhjustab häireid

raadio- või televastuvõtus, mida saab kontrollida seadmete sisse-

ja väljalülitamise abil, peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada

mõne alljärgneva meetme abil:

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

111

• Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
• Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.
• Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse vooluvõrku.
• Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

HOIATUS! Varjestatud toitejuhtme kasutamine on nõutav FCC

piirangute järgimiseks ning lähedalasuva raadio ja televiisori

vastuvõtuhäirete vältimiseks. Tuleb kasutada ainult seadmega

kaasnenud toitejuhet. Kasutage sisend- ja väljundseadmete

ühendamiseks antud seadmega ainult varjestatud kaableid. Võtke

teadmiseks, et vastavust tagava osapoole poolt kinnitamata

muudatuste tegemine võib võtta teilt õiguse seadme kasutamiseks.

(Väljavõte föderaalseaduste koodeksist nr 47, osa 15.193, 1993.

Washington DC: Föderaalregistri büroo, Riiklik arhiivide ja

dokumentide administratsioon, USA valitsuse trükikoda.)

background image

11

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend