ASUS ROG G750JY - Euroopa Liidu ökokleebis

background image

Euroopa Liidu ökokleebis

Antud tootele on väljastatud Euroopa Liidu lillega märgis, mis

tähendab selle vastavust järgmistele nõuetele:

1. Vähendatud energiatarbimine kasutamise ajal ja ooterežiimis.
2. Toksiliste raskemetallide piiratud kasutamine.
3. Keskkonnale ja tervisele kahjulike ainete piiratud kasutamine.
4. Looduslike ressursside säästlik kasutamine korduvkasutuse

soodustamiseks.

5. Seadme disain võimaldab lihtsat täiendamist ja tagab pikema

tööea tänu ühilduvatele varuosadele nagu parareid, toiteallikad,

klaviatuur, mälu ja, kui saadaval, CD-draiv või DVD-draiv.

6. Tahkete olmejäätmete vähenemine tootetagastuspoliitika

rakendamise kaudu.

Täiendavat teavet EL-lillekese kohta leiate Euroopa Liidu lillekese

veebisaidilt aadressil http://www.ecolabel.eu.