ASUS ROG G750JY - CE märgis

background image

CE märgis

CE märgis LAN-ita/Bluetoothita seadmetele
Selle seadme tarnitud versioon vastab EMÜ direktiivide 2004/108/EÜ

“Elektromagnetiline ühilduvus” ja 2006/95/EÜ “ Madalpinge direktiiv”

nõuetele.

CE märgis LAN-iga/Bluetoothiga seadmetele
See seade vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi

1999.aaasta direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele raadioseadmete

ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende

nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta.

background image

114

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend