ASUS ROG G750JY - Ülevaade

background image

Ülevaade

4. augustil 1998 avaldati Euroopa Ühenduse Teatajas Euroopa

Nõukogu otsus normatiivi CTR21 kohta. CTR21 kehtib kõigile

kõnevälistele DTMF-valimisega lõppseadmetele, mis tuleb ühendada

analoog-ÜKTVsse (üldkasutatav kommuteeritav telefonivõrk).
CTR 21 (üldine tehniline standard) üldkasutatava kommuteeritava

analoogtelefonivõrguga ühendatavate lõppseadmete (välja arvatud

põhjendatud juhtudel kõneteenust toetavad lõppseadmed)

ühendamisnõuete tehnilise normi kohta, mille puhul võimalik

võrguadresseerimine toimub toonvalimisega.