ASUS ROG G750JY - Muutmälu mooduli (RAM) paigaldamine

background image

Muutmälu mooduli (RAM) paigaldamine

Suurendage oma sülearvuti mälumahtu RAM-mälumooduli

paigaldamisega mälumoodulite pessa. RAM-mooduli paigaldamiseks

oma sülearvutisse tehke järgmised toimingud.

HOIATUS! Ühendage lahti kõik ühendatud välisseadmed, telefoni- või

sideliinid ja toiteühendused (nagu toitekaabel, akupakett jne), enne

kui eemaldate kõvakettaseadme kaane.

OLULINE! Teavet oma sülearvuti mälu täienduste kohta saate

volitatud teeninduskeskustest või edasimüüjatelt. Ainult selle

sülearvuti volitatud edasimüüjatelt hangitud laiendusmoodulite

puhul on tagatud nende ühilduvus ja töökindlus.

MÄRKUS: Teie sülearvuti alumine osa võib olenevalt mudelist olla

erinev ja RAM-mälumoodul võib olla erinev, kuid RAM-mälumooduli

paigaldamise protseduur jääb samaks.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

8

A. Tõmmake ära oma sülearvuti alumine kummikate.
B. Keerake lahti sülearvuti pesa katte kruvi.
C. Tõmmake pesa kate lahti ja võtke see sülearvutist välja.

background image

84

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

D. Pange RAM-moodul õigetpidi RAM-mooduli pessa.
E. Suruge RAM-moodulile kuni see klõpsab oma pessa.

2

1

nurk 30

sälgud

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

85

F. Pange pesa kate oma kohale, ühitades selleks fiksaatorid.
G. Pange eemaldatud kruvid oma kohtadele ja keerake kinni.
H. Pange pesa kummikatted oma kohtadele.

background image

86

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend