ASUS ROG G750JY - Kõvakettadraivi (HDD) asendamine

background image

Kõvakettadraivi (HDD) asendamine

Sülearvuti kõvaketta asendamisel juhinduge järgmistest juhistest.

OLULINE! Ostke kõvaketas (HDD) oma sülearvuti Sülearvuti volitatud

edasimüüjatelt, et tagada täielik ühilduvus ja töökindlus. Soovitatav

on lasta HDD asendamine teha asjatundlikul töötajal. Asjatundliku abi

saamiseks pöörduge oma volitatud teeninduskeskuse poole.

HOIATUS! Ühendage lahti kõik ühendatud välisseadmed, telefoni- või

sideliinid ja toiteühendused (nagu toitekaabel, akupakett jne), enne

kui eemaldate kõvakettaseadme kaane.

MÄRKUS: Teie arvuti Sülearvuti alumine külg võib mudelist sõltuvalt

erineda, kuid kõvaketta paigaldusjuhised on samad.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

87

A. Tõmmake ära oma sülearvuti alumine kummikate.
B. Keerake lahti sülearvuti pesa katte kruvi.
C. Tõmmake pesa kate lahti ja võtke see sülearvutist välja.

background image

88

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

D. Keerake lahti kruvid, mis kinnitavad HDD lahtri pessa.
E. Ühendage HDD lahter HDD pesast lahti ja võtke HDD lahter

välja.

F. Keerake HDD lahter tagurpidi ja keerake kruvid lahti.
G. Võtke HDD oma HDD lahtrist välja.

2

1

1

2

HDD lahter

HDD lahter

HDD

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

89

H. Pange uus HDD oma kohale, nii et PCB (trükkplaat) jääb HDD

lahtri poole. Veenduge, et HDD portide liitmikud ei ole mingi

HDD lahtri osade poolt varjatud.

I. Pange eemaldatud kruvid oma kohtadele ja keerake kinni.

background image

90

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

J. Pange HDD lahter tagasi oma pessa ja suruge, et ühendada

HDD oma sülearvutiga. Suruge HDD lahter oma sülearvutis

ettenähtud kohale.

K. Kinnitage HDD lahter kruvidega, mille te enne eemaldasite.

2

1

1

2

HDD lahter

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

91

L. Pange pesa kate oma kohale, ühitades selleks fiksaatorid.
M. Pange eemaldatud kruvid oma kohtadele ja keerake kinni.
N. Pange pesa kummikatted oma kohtadele.

background image

9

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend