ASUS ROG G750JY - BIOS-i sätted

background image

BIOS-i sätted

MÄRKUS: Selles jaotises toodud BIOS ekraanipildid on ainult viitelise

iseloomuga. Tegelikult kuvatavad vaated võivad mudeliti ja riigiti

erineda.

Alglaadimine

See menüü võimaldab määrata alglaadimise eelistused. Alglaadimise

eelistuste määramisel juhinduge järgnevast.

1. Aknas Boot (alglaadimine) valige määrang Boot Option #1

(Buutimisvalik nr 1).

Boot Configuration

Launch CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Boot Option #2 [P1: Hitachi HTS547..]
Boot Option #3 [Atheros Boot Agent]

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system boot

order

background image

70

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

2. Vajutage klahvi

ja valige seade kui Boot Option #1

(buutimisvalik nr 1).

Boot Configuration

Launch CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Boot Option #2 [P1: Hitachi HTS547..]
Boot Option #3 [Atheros Boot Agent]

CD/DVD ROM Drive BBS
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system boot

order

Boot Option #1

Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager
Disabled

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

71

Turvalisus

See menüü võimaldab määrata sülearvuti administraatori ja kasutaja

parooli. See võimaldab kontrollida ka juurdepääsu sülearvuti

kõvakettale, sisend-väljundliidesele (I/O) ja USB liidesele.

MÄRKUS:

• Kui installite utiliidi User Password (Kasutaja parool),

palutakse teil sisestada parool, enne kui sisenete sülearvuti

operatsioonisüsteemi.

• Kui installite utiliidi Administrator Password (Administraatori

parool), palutakse teil sisestada parool, enne kui sisenete BIOS-

isse.

Parooli määramiseks tehke järgmist.
1. Ekraanil Security (Turvalisus) valige käsk Setup Administrator

Password (Administraatori parooli määramine) või User

Password (Kasutaja parool).

2. Tippige parool sisse ja vajutage klahvi

.

3. Tippige kinnitamiseks parool uuesti sisse ja vajutage klahvi

.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this

only limits access to Setup and is only asked for when

entering Setup. If ONLY the user’s password is set,

then this is a power on password and must be entered

to boot or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD User Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password
Set User Password

I/O Interface Security
Secure Boot Control [Enabled]

Set Administrator

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Must type with

character:
a-z, 0-9

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

7

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

I/O liidese turvalisus

Menüüs Security (Turvalisus) saate te juurdepääsu utiliidile

I/O Interface Security (I/O liidese turvalisus), et lukustada või

vabastada mõned sülearvuti liidesefunktsioonid.

I/O liidese lukustamiseks:

1. Ekraanil Security (Turvalisus) valige määrang I/O

Interface Security (I/O liidese turvalisus).

2. Valige lukustatav liides ja klõpsake käsku

.

3. Valige suvand Lock (Lukusta).

Parooli kustutamiseks tehke järgmist.
1. Ekraanil Security (Turvalisus) valige käsk Setup Administrator

Password (Administraatori parooli määramine) või User

Password (Kasutaja parool).

2. Sisestage kehtiv parool ja vajutage klahvi

.

3. Jätke väli Create New Password (Loo uus parool) tühjaks ja

vajutage klahvi

.

4. Valige määrang Yes (Jah) kinnitusaknas, seejärel vajutage ikooni

.

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UnLock]

Wireless Network Interface

[UnLock]

HD AUDIO Interface

[UnLock]

SATA 2nd HDD Interface

[UnLock]

SATA ODD Interface
USB Interface Security

If Locked, LAN controller

will be disabled.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

7

USB liidese turvalisus

Menüüst I/O Interface Security (I/O liidese turvalisus) saate

juurdepääsu ka funktsioonile USB Interface Security (USB liidese

turvalisus), et porte ja seadmeid lukustada ja lahti lukustada.

MÄRKUS: Kui USB Interface (USB liidese) väärtuseks on seatud

Lock (Lukusta), lukustatakse ja peidetakse External Ports (Välised

pordid) ja muud seadmed, mis sisalduvad üksuses USB Interface

Security (USB liidese turvalisus).

USB liidese lukustamiseks:

1. Ekraanil Security (Turvalisus) valige I/O Interface Security

(I/O liidese turvalisus) > USB Interface Security (USB

liidese turvalisus).

2. Valige lukustatav liides ja klõpsake käsku Lock (Lukusta).

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface

[UnLock]

External Ports

[UnLock]

CMOS Camera

[UnLock]

Card Reader

[UNLOCKED]

If LOCKED, all USB

devices will

be disabled

USB Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

74

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Ülemparooli seadmine

Menüüs Security (Turvalisus) saate te kasutada suvandit Set

Master Password (Sea ülemparool), et võimaldada juurdepääs

kõvakettale ainult parooli sisestamisel.

HDD parooli seadmiseks:

1. Ekraanil Security (Turvalisus) klõpsake käsku Set Master

Password (Sea ülemparool).

2. Tippige parool sisse ja vajutage klahvi

.

3. Tippige kinnitamiseks parool uuesti sisse ja vajutage klahvi

.

4. Klõpsake käsku Set User Password (Sea kasutaja parool)

ja korrake eelmisi samme, et seada kasutaja parool.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only

limits access to Setup and is only asked for when entering

Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is

a power on password and must be entered to boot or enter

Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD User Pwd Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security
Secure Boot Control [Disabled]

Set HDD Master Password.
***Advisable to Power

Cycle System after

Setting Hard Disk

Passwords***

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

75

Salvesta ja välju

Konfigureerimissätete säilitamiseks valige käsk Save Changes

(Salvesta muudatused) and Exit (Välju), enne kui väljute BIOS-ist.

BIOS-i värskendamine

1. Tehke kindlaks sülearvuti täpne mudel, seejärel laadige ASUS

veebisaidilt alla uusim BIOS fail oma mudeli jaoks.

2. Salvestage allalaaditud BIOS faili koopia välkmäluseadmel.
3. Ühendage välkmäluseade sülearvutiga.

4. Taaskäivitage sülearvuti, seejärel vajutage nuppu

POST-i

ajal.

5. BIOS-i häälestusprogrammis klõpsake Advanced >

Käivitusvaatel Easy Flash (Täpsemalt > Käivita Easy Flash),
seejärel vajutage klahvi

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

background image

76

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

6. Leidke allalaaditud BIOS fail välkmäluseadmel, seejärel vajutage

ikooni

.

7. Pärast BIOS-i värskendamist klõpsake Exit > Restore Defaults

(Välju > Taasta vaikesätted).

ASUSTek Easy Flash Utility

FSO
FS1
FS2
FS3

0 EFI

<DIR>

[

←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G750JX
Version: T30
Build Date: Dec 22 2012
Build Time: 12:43:56

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

Winbond 25X/Q Series

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device

[Enabled]

Wake on Lid Open

[Enabled]

Power Off Energy Saving

[Enabled]

ASUS USB Charger+ in battery mode [Disabled]

Intel Virtualization Technology [Enabled]
Intel AES-NI [Enabled]
CPU C states

[Disabled]

VT-d

[Enabled]

SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Thunderbolt
USB Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advance

Boot Security Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

77