ASUS ROG G750JY - Tööpunktid

background image

Tööpunktid

Ekraani tööpunktid võimaldavad käivitada programme ja

juurdepääsu sülearvuti sätetele. Nende tööpunktide funktsioone

saab aktiveerida puuteplaadi abil.

Tööpunktid käivitatud rakenduses

Tööpunktid Käivitusvaatel

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

45

Tööpunkt

Toiming

vasakpoolne

ülanurk

Hõljutage hiire kursorit vasakus ülanurgas,

seejärel koputage viimatise rakenduse pisipilti,

et pöörduda tagasi selle töötava rakenduse

juurde.
Kui on avatud rohkem kui üks rakendus,

libistage kuval sõrme kõikide rakenduste

vaatamiseks alla.

alumine vasak

nurk

Töötava rakenduse aknas tehke järgmist.
Hõljutage hiire kursorit vasakus alanurgas,

seejärel koputage Käivitusvaate pisipilti, et

naasta Käivitusvaatele.

MÄRKUS: Võite ka klaviatuuril vajutada
Windowsi klahvi

, et naasta

Käivitusvaatele.

Käivitusvaatel tehke järgmist.
Hõljutage hiire kursorit vasakus alanurgas,

seejärel koputage töötava rakenduse pisipilti,

et pöörduda tagasi selle rakenduse juurde.

ülaserv

Hõljutage hiire kursorit ülaserval, kuni see

muutub käe ikooniks. Lohistage rakendus

uude asukohta.

MÄRKUS: See tööpunkti funktsioon töötab

ainult käivitatud rakendusel või siis, kui

tahate kasutada plõksamise funktsiooni.

Lisateavet plõksamisfunktsiooni kohta leiate

osast Täiendavad üksikasjad leiate jaotisest

Töötamine Windows®-rakendustega.

parempoolne

üla- ja alanurk

Hõljutage hiire kursorit paremas üla- või

alanurgas, et käivitada külgriba ”Charms bar”.

background image

46

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Rakenduste suuruse muutmine

Tehke paremklõps rakendusel, et aktiveerida selle

säteteriba, seejärel koputage ikooni

või

.

Rakenduse teisaldamiseks koputage seda kaks korda,

seejärel pukseerige rakendus uude asukohta.

Rakenduste teisaldamine

Rakenduste kohandamine

Te saate rakendusi teisaldada, muuta nende suurust või eemaldada

rakendus Käivitusvaatelt, toimides järgmiselt.

Rakenduste eemaldamine