ASUS ROG G750JY - Sülearvuti lülitamine puhkerežiimi

background image

Sülearvuti lülitamine puhkerežiimi

Sülearvuti lülitamiseks puhkerežiimi vajutage üks kord toitenuppu.

Koputage ikooni

külgribal Charms bar,

seejärel koputage

> Shutdown (Sulge), et

teha tavaline sulgemine.

Sisselogimisekraanil koputage

> Shut

down (Sulge).

Saate sülearvuti välja lülitamiseks kasutada ka

Töölauarežiimi. Selleks käivitage töölaud, seejärel

vajutage alt + f4, et käivitada sulgemisaken. Valige

ripploendist Shut Down (Sulge), seejärel valige OK.

Kui sülearvuti ei reageeri, siis vajutage ja hoidke

toitenuppu all vähemalt (4) sekundit, kuni sülearvuti

lülitub välja.

Saate sülearvuti puhkerežiimi lülitamiseks kasutada

Töölauarežiimi. Selleks käivitage töölaud, seejärel

vajutage alt + f4 , et käivitada sulgemisaken. Valige

ripploendist Sleep (Puhkerežiim), seejärel valige OK.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

67

4. peatükk.