ASUS ROG G750JY - Esmakordne käivitamine

background image

Esmakordne käivitamine

Kui käivitate arvuti esmakordselt, kuvatakse ekraanipiltide seeria,

et juhendada teid operatsioonisüsteemi Windows® 8 põhisätete

konfigureerimisel.
Sülearvuti esmakordne käivitamine:

1. Vajutage toitenuppu sülearvutil. Oodake mõni minut, kuni

kuvatakse häälestusaken.

2. Valige häälestusaknas keel sülearvutis kasutamiseks.
3. Lugege hoolikalt läbi litsentsi tingimused. Märkige ruut I accept

the terms for using Windows (Ma aktsepteerin Windowsi

kasutamise litsentsitingimusi), seejärel koputage ikooni

Accept (Nõustun).

4. Järgige ekraanijuhiseid, et konfigureerida järgmised

põhiüksused:
• Arvutiturve

• Mugandamine

• Traadita Side

• Sätted

• Sisselogimine Arvutisse

5. Pärast põhiüksuste konfigureerimist kuvatakse Windows® 8

juhend. Lugege see läbi, et saada lisateavet Windows® 8

funktsioonide kohta.