ASUS ROG G750JY - Bluetooth

background image

Bluetooth

Kasutades Bluetooth-funktsiooni saate lihtsustada andmeedastust

teiste Bluetooth-ühilduvate seadmetega.

OLULINE! Sülearvuti Bluetooth-funktsiooni lubamiseks veenduge, et

Airplane mode (lennurežiim) on välja lülitatud. Täiendav teave on

käesoleva juhendi osas Lennurežiim.

Paarisidumine teiste Bluetooth-ühilduvate seadmetega

Te peate siduma oma sülearvuti teiste Bluetooth-ühilduvate

seadmetega, et lubada andmeedastust. Selleks kasutage puuteplaati

ja toimige järgmiselt.

1. Käivitage külgriba “Charms bar”.

2. Koputage ikooni

, seejärel koputage käsku

Change PC Settings (Muuda arvuti sätteid).

3. Menüüs PC Settings (Arvuti sätted) valige suvand

Devices (Seadmed), seejärel koputage käsku Add a

Device (Lisa seade), et otsida Bluetooth-ühilduvaid

seadmeid.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

59

4. Valige loendist seade. Võrrelge sülearvuti parooli sellega,

mis saadeti teie valitud seadmele. Kui need on samad, siis

koputage ikooni Yes (Jah), et siduda sülearvuti seadmega.

MÄRKUS: On võimalik, et mõnedel Bluetooth-ühilduvatel

seadmetel palutakse sisestada sülearvuti parool.

background image

60

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Lennurežiimi välja lülitamine