ASUS ROG G750JY - Staatilise IP-võrguühenduse konfigureerimine

background image

Staatilise IP-võrguühenduse konfigureerimine

1. Korrake samme 1 kuni 5 vastavalt juhistele jaotises

Dünaamilise IP/PPPoE võrguühenduse konfigureerimine.

2 Koputage käsku Use the following IP address

(Kasuta järgmist IP-aadressi).

3. Tippige sisse IP-aadress, alamvõrgu mask ja

teenusepakkuja vaikelüüs.

4. Vajaduse korral saate sisse tippida ka eelistatud DNS

serveri aadressi ja alternatiivse DNS serveri aadressi,

seejärel koputage ikooni OK.

background image

66

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend