ASUS ROG G750JY - Ühendamine traadita võrkudesse

background image

Ühendamine traadita võrkudesse

Te saate ühendada sülearvuti traadiga võrkudesse näiteks

kohtvõrkudesse ja lairiba Interneti-ühendust pakkuvatesse

võrkudesse, kasutades selleks sülearvuti LAN pesa.

MÄRKUS: Võtke ühendust oma Interneti-teenuse pakkujaga (ISP),

et pöörduda võrguadministraatori poole abi saamiseks Interneti-

ühenduse häälestamisel.

Sätete konfigureerimiseks järgige alltoodud protseduure.

OLULINE! Enne alltoodud toimingute läbiviimist veenduge, et

võrgukaabel sülearvuti LAN pordi ja kohtvõrgu vahel on ühendatud.

1. Käivitage režiim Desktop.
2. Windows®'i tegumiribal paremklõpsake võrgu ikooni

, seejärel koputage käsku Open Network and

Sharing Center (Ava Võrgu- ja ühiskasutuskeskus).

3. Võrgu- ja ühiskasutuskeskuse aknas valige käsk

Change adapter settings (Muuda adapteri sätteid).

4. Paremklõpsake LANI-i ikooni ja valige määrang

Properties (Atribuudid).