ASUS ROG G750JY - Ühe sõrme liigutused

background image

Ühe sõrme liigutused

Üks koputus / Kaks koputust

Rakenduse käivitamiseks koputage seda Käivitusvaatel.

Töölaual koputage rakendust käivitamiseks kaks korda.

background imageSülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Pukseerimine

Koputage kaks korda üksust, seejärel libistage sama sõrme, ilma

seda puuteplaadilt tõstmata. Vabastage sõrm puuteplaadilt, et jätta

üksus oma uude asukohta.

Ülaservast tõmbamine

SRiba

SRiba Kõik rakendused käivitamiseks tõmmake kuva ülaserva

allapoole.

Töötaval rakendusel saate ülaservast alla tõmbamisega kuvada

selle menüü.

Vasakust servast tõmbamine

Paremast servast tõmbamine

Vasakust servast tõmmates saate

töötavate rakenduste järjestust

muuta.

Paremast servast tõmmates

saate käivitada külgriba

”Charms bar”.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhendKoputus

Pööramine

Koputage puuteplaadil

kahe sõrmega, et jäljendada

paremklõpsu.

Pildi pööramiseks pange kaks

sõrme puuteplaadile ja seejärel

keerake ühte sõrme päripäeva

või vastupäeva, hoides teist

sõrme paigal.

Kahe sõrmega kerimine

(üles/alla)

Kahe sõrmega kerimine

(vasakule/paremale)

Libistage kahte sõrmega, et

kerida üles või alla.

Libistage kahte sõrmega, et

kerida vasakule või paremale.

Suurendamine

Vähendamine

Tooge sõrmed puuteplaadil

kokku.

Viigesõrmed puuteplaadil lahku.