ASUS ROG G750JY - Liigutused puuteplaadil

background image

Liigutused puuteplaadil

Liigutused võimaldavad käivitada programme ja saada juurdepääsu

sülearvuti sätetele. Puuteplaadil tehtavate käeliigutuste tegemisel

juhinduge järgmistest joonistest.

Horisontaalsuunas libistamine