ASUS ROG G750JY - Laserketta draivi kasutamine

background image

Laserketta draivi kasutamine

3. Hoidke ketast servadest,

etiketipool ülespoole ja pange

ketas salve keskmele.

4. Suruge ketta plastkeset alla,

kuni see laserketta draivi

keskmele klõpsatusega

kinnitub.

MÄRKUS: Elektroonilise väljutusnupu asukoht võib sülearvuti

mudelist olenevalt erineda.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

9

5. Vajutage kergelt draivi salvele,

et laserketta draiv sulgeda.

MÄRKUS: Andmete lugemise

ajal on kuulda pöörlemisheli ja

vibratsiooni – see on normaalne.

Käsiväljutusava

Käsiväljutusava asub laserketta draivi paneelil ja seda kasutatakse

laserketta väljutamiseks siis, kui elektrooniline väljutusnupp ei toimi.

Laserketta draivi salve käsitsi väljutamiseks lükake käsiväljutusavasse

sirgestatud kirjaklamber, kuni draivi salv avaneb.

HOIATUS! Kasutage käsiväljutusava vaid siis, kui elektrooniline

väljutusnupp ei toimi.

background image

40

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

41

3. peatükk.

Töötamine