ASUS ROG G750JY - Sülearvuti laadimine.

background image

Sülearvuti laadimine.

A. Ühendage vahelduvvoolukaabel AC/DC toitplokiga.
B. Ühendage vahelduvvoolu toiteplokk toitevõrguga 100 V ~ 240 V.
C. Ühendage alalisvoolu toiteploki pistik sülearvuti sisendiga (DC).

MÄRKUS.

Teave toiteploki kohta:
- Toitepinge: vahelduvvool 100–240 v
- Toitepinge sagedus: 50–60 hz
- Nimiväljundvool: 230W (11,8A)
- Nimiväljundpinge: alalisvool 19 v

background image

8

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

OLULINE!

• Tehke kindlaks sisendi/väljundi nimiandmete asukoht sülearvutil

ja veenduge, et andmesildil toodud parameetrid vastavad

adapteri sisendi/väljundi nimiandmetele. Mõnedel sülearvuti

mudelitel võib olla, sõltuvalt tootekoodist, mitu erinevat

väljundvoolu parameetrit.

• Enne esmakordset sisselülitamist veenduge, et sülearvuti on

ühendatud toiteplokiga. Soovitame tungivalt sülearvuti toiteploki

ühendada maandusega varustatud pistikupesaga.

• Pistikupesa peab olema hästi ligipääsetav ning asetsema

sülearvuti lähedal.

• Sülearvuti eemaldamiseks peamisest toiteallikast tõmmake

sülearvuti toitepistik pistikupesast välja.

HOIATUS!

Sülearvuti akut puudutavad ettevaatusabinõud.
• Aku seadmest eemaldamine või lahtivõtmine võib kaasa tuua

tuleohu või kemikaalide tekitatud söövitusi.

• Hoiatussiltide järgimine on teie isikliku turvalisuse huvides.
• Kui asendada aku vale tüüpi akuga, võib tekkida plahvatusoht.
• Mitte põletada!
• Sülearvuti aku klemmide lühistamine on keelatud.
• Aku lahtivõtmine ja kokkupanek on keelatud.
• Kui avastate lekke, ärge akut enam kasutage.
• Aku ja selle osad tuleb nõuetekohaselt ringlusse võtta või

kõrvaldada.

• Hoidke aku ja muud väiksemad osad lastele kättesaamatult.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

9