ASUS ROG G750JY - Tagantvaade

background image

Tagantvaade

Õhutusavad

Õhutusavad võimaldavad jahedal õhul sülearvutisse siseneda

ja soojal õhul väljuda.

HOIATUS! Veenduge, et mitte ükski õhutusava ei ole tõkestatud

paberi, raamatute, rõivaste, kaablite või muude esemetega, et

vältida seadme ülekuumenemist.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

5

2. peatükk.