ASUS ROG G750JY - Ofte stillede spørgsmål om software

background image

Ofte stillede spørgsmål om software

1. Når jeg tænder for min notebook-pc begynder

strømindikatoren at lyse, men ikke min harddisk-indikator

lyser ikke. System opstarter ikke så godt som før i tiden.

Hvad kan jeg gøre for at løse dette?
Du kan prøve at gøre et af følgende:

• Tving din notebook-pc til at lukke ned ved at holde tænd/

sluk-knappen nede i mere end 4 sekunder. Kontrollér, om

strømforsyningen og batteriet er ordentlig forbundet, og

tænd herefter for din notebook-pc.

• Hvis problemet stadig opstår, skal du kontakte dit lokale

ASUS-servicecenter for at få hjælp.

2. Hvad skal jeg gøre, hvis min skærm vises denne meddelelse:

“Remove disks or other media. Press any key to restart.

(Fjern diske eller andre medier. Tryk på en vilkårlig tast for

at genstarte.)”?
Du kan prøve at gøre et af følgende:

• Fjern alle tilsluttede USB-enheder og genstart din notebook-

pc.

• Fjern alle cd'er og dvd'er, der sidder i det optiske drev og

genstart herefter computeren.

• Hvis problemet fortsætter, kan der muligvis være et problem

med hukommelsen på din notebook-pc. Kontakt dit lokale

ASUS-servicecenter for at få hjælp.

3. Min notebook-pc starter langsommere end normalt og mit

operativsystem halter. Hvordan kan jeg løse dette problem?
Slet alle apps, du for nylig har installeret eller som ikke følger

med dit operativsystem, og genstart herefter systemet.

background image

Notebook PC e-manual

101

4. Min notebook-pc starter ikke op. Hvordan kan jeg løse dette

problem?
Du kan prøve at gøre et af følgende:

• Fjern alle tilsluttede enheder og genstart din notebook-pc.

• Tryk på F9 under opstarten. Når din notebook-pc åbner

Troubleshooting (Fejlfinding), skal du vælge Refresh

(Opdater) eller Reset your PC (Nulstil din pc).

• Hvis problemet stadig opstår, skal du kontakte dit lokale

ASUS-servicecenter for at få hjælp.

5. Hvorfor kan min notebook-pc ikke vågne fra

dvaletilstanden?
• Skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at vågne pc'en

igen.

• Systemet har muligvis opbrugt hele batteriet. Slut

strømadapteren til din notebook-pc og til stikkontakten, og

tryk derefter på tænd/sluk-knappen.

background image

10

Notebook PC e-manual

6. Hvordan kan jeg genstarte til DOS ved brug af mit USB-drev

eller ODD?
Se følgende trin:

a. Genstart din notebook-pc, og gå ind i din BIOS ved at trykke

F2 på tastaturet.

b. Gå til Boot (Opstart) > Launch CSM (Start CSM) > Enabled

(Aktiveret).

c. Åbn Security (Sikkerhed) menuen og stil Secure

Boot Control (Sikker opstartsstyring) Disabled

(Deaktiveret).

d. Tryk på F10 for at gemme ændringener og afslutte BIOS.

e. Hold ESC tasten nede for at åbne opstartsmenuen når din

notebook-pc genstarter.

background image

Notebook PC e-manual

10