ASUS ROG G750JY - Sådan oplader du Notebook PC’en.

background image

Sådan oplader du Notebook PC'en.

A. Slut strømkablet til AC-DC omformeren.
B. Sæt AV-strømadapteren i en 100~240 V strømkilde.
C. Sæt DC-strømadapteren i Notebook PC’ens strømindgang (DC).

BEMÆRK:

Oplysninger om strømadapter:

- IIndgangsspænding: 100–240V AC

- IIndgangsfrekvens: 50–60Hz

- IRating udgangsstrøm: 230W (11,8A maks. )

- IRating udgangsspænding: 19V DC

background image

8

Notebook PC e-manual

VIGTIGT!

• Find mærkepladen til indgangene/udgangene på din notebook

pc, og sørg for at værdierne passer med din strømadapter. Nogle

notebook pc'er har flere strømværdier på udgangene afhængig af

den tilgængelige SKU.

• Sørg for at Notebook PC'en er forbundet til strømadapteren, før du

tænder for den første gang. Vi anbefaler du slutter din notebook-

Vi anbefaler du slutter din notebook-

pc til en jordforbundet stikkontakt.

• Stikkontakten skal være nem tilgængelig og være i nærheden af

din notebook-pc.

• For at afbryde din notebook-pc fra strømforsyningen, skal du

trække stikket ud af stikkontakten.

ADVARSEL!

Læs venligst følgende forholdsregler til batteriet til din bærbare

pc.

• Batteriet, som bruges i denne enhed, kan udgøre en risiko for

brand eller forbrændinger pga. kemikalier, hvis det fjernes eller

skilles ad.

• For din personlige sikkerheds, bedes du venligst følge

advarselsmærkaterne.

• Der er eksplosionsfare, hvis der indsættes en forkert type

batterier.

• Må ikke brændes.
• Forsøg aldrig at kortslutte batteriet in din notebook-pc.
• Forsøg aldrig at skille batteriet ad eller samle det.
• Hold op med at bruge batteriet hvis det begynder at lække.
• Batteriet og dets dele skal genbruges eller bortskaffes på en

miljørigtig måde.

• Hold batteriet og andre små dele væk fra små børn.

background image

Notebook PC e-manual

9