ASUS ROG G750JY - Bevægelser med to fingre

background image

Bevægelser med to fingre

Tryk

Drej

Tryk med to fingre på

touchpad'en for at simulere

højreklik-funktionen.

For at dreje et billede, skal

du placerer to fingre på

touchpad'en, og drej en finger

med eller mod uret, mens den

anden finger holdes stille.

Rulning med to fingre (op/ned) Rulning med to fingre

(venstre/højre)

Før to fingre, for at rulle op

og ned.

Før to fingre, for at gå til venstre

og højre.

Zoom ud

Zoom ind

Før to fingre sammen på

touchpad'en.

Spred to fingre på touchpad'en.

background image

4

Notebook PC e-manual

Træk-og-slip

Vælg et punkt, og hold venstre knap nede. Brug din anden finger,

før den nedad touchpad'en for, at trække-og-slippe punktet til en

andet sted.