ASUS ROG G750JY - Multimedie-kontroltaster 

background image

til næste

nummer

eller spol

frem

background image

8

Notebook PC e-manual

Isætning af optisk disk

1. Når Notebook PC'en er

tændt, skal du trykke på den

elektronisk udskubningsknap

for at skubbe bakken ud.

2. Træk forsigtigt diskbakken lidt

længere ud.

VIGTIGT! Pas på ikke at røre ved

linsen på det optiske drev. Sørg

for at der ikke sidder noget i

klemme under diskbakken.