ASUS ROG G750JY - Stiskněte tlačítko Start.

background image

Stiskněte tlačítko Start.

background image

30

Uživatelská příručka notebooku

Pohyb kurzoru

Můžete klepnout nebo kliknout kamkoli na touchpad, tím aktivujete

jeho kurzor, poté posunem prstu po touchpadu posouvejte kurzor

na obrazovce.