ASUS ROG G750JY - Přepnutí notebooku do režimu spánku

background image

Přepnutí notebooku do režimu spánku

Notebook přepnete do režimu spánku jedním stiskem tlačítka

napájení.

Klepněte na

na Charms bar (Panel symbolů) a

poté na

> Shut down (Vypnout).

Na přihlašovací obrazovce klepněte na

> Shut

down.

Notebook můžete také vypnout pomocí režimu

pracovní plochy. Vypnutí provedete spuštěním

pracovní plochy, poté stiskem alt + f4 zobrazíte okno

Vypnutí. Vyberte z roletového seznamu volbu Shut

Down (Vypnout) a klepněte na OK.

Pokud notebook nereaguje, stiskněte a přidržte

tlačítko napájení nejméně na čtyři (4) sekundy a

notebook se vypne.

Notebook také můžete uspat pomocí režimu pracovní

plochy. Vypnutí provedete spuštěním pracovní plochy,

poté stiskem alt + f4 zobrazíte okno Vypnutí. Vyberte z

roletového seznamu volbu Sleep (Spánek) a klepněte

na OK.

background image

Uživatelská příručka notebooku

67