ASUS ROG G750JY - Aktivní body

background image

Aktivní body

Aktivní body na obrazovce umožňují spouštění programů a vyvolání

nastavení notebooku. Tyto aktivní body lze aktivovat touchpadem.

Aktivní body spuštěné aplikace

Aktivní odkazy na obrazovce Start

background image

Uživatelská příručka notebooku

45

Aktivní bod

Řešení

levý horní roh

Podržte kurzor myši v levém horním rohu a

poté se klepnutím na náhled nedávno použité

aplikace vraťte do běžící aplikace.

Pokud jste spustili více aplikací, rolováním dolů

zobrazte všechny.

levý dolní roh

Z obrazovky běžící aplikace:
Podržte kurzor myši v levém dolním rohu

a poté se klepnutím na náhled na úvodní

obrazovce vraťte na úvodní obrazovku.

POZNÁMKA: na úvodní obrazovku se také lze

vrátit stiskem klávesy Windows

.

Z úvodní obrazovky:
Podržte kurzor myši v levém horním rohu a

poté se klepnutím na náhled běžící aplikace

vraťte do této aplikace.

horní strana

Přidržte kurzor myši na horní straně, až se

změní na ruku. Uchopte aplikaci a poté ji

přetáhněte na nové místo.

POZNÁMKA: tato funkce aktivního bodu

funguje u běžící aplikace nebo pokud chcete

použít funkci Snap. Podrobnosti viz Funkce

Snap pod Práce s aplikacemi Windows®.

Pravý horní a dolní

roh

Přidržením kurzoru myši na horním nebo

levém dolním rohu aplikace spusťte Charms

bar (Panel symbolů).

background image

46

Uživatelská příručka notebooku