ASUS ROG G750JY - Advanced options (Pokročilé možnosti)

background image

Advanced options (Pokročilé možnosti)

Volbu Advanced options (Pokročilé možnosti) využijte, pokud

potřebujete další možnosti řešení potíží notebooku.
Vyvolání této volby ve fázi POST:

1. Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte

.

. Vyčkejte, až se spustí Windows®, vyberte jednu z

možností a pak klepněte na Troubleshoot (Řešit

potíže).

3. Klepněte na Advanced options (Pokročilé

možnosti).

4. Na obrazovce Advanced options (Pokročilé možnosti)

vyberte volbu řešení potíží, kterou chcete využít.

5. Dokončete proces podle pokynů na obrazovce.

background image

80

Uživatelská příručka notebooku

4. Na obrazovce Advanced options (Pokročilé možnosti)

vyberte System Image Recovery (Obnova obrazu

systému).

5. Vyberte účet, který chcete obnovit ze souboru obrazu

systému.

6. Vepište heslo účtu a klepněte na Continue

(Pokračovat).

7. Vyberte Use the latest available system image

(recommended) (Použít nejnovější dostupný obraz

systému (doporučeno)) a klepněte na Next (Další).

Lze také vybrat Select a system image (Vybrat

obraz systému), pokud máte obraz systému na

externím úložišti nebo DVD.

8. Dokončete obnovu obrazu systému podle pokynů na

obrazovce.

POZNÁMKA: silně doporučujeme zálohovat systém

pravidelně, abyste v případě, že notebook přestane

fungovat, neztratili data.

background image

Uživatelská příručka notebooku

81

Kapitola 5: