ASUS ROG G750JY - Používání optické jednotky 

background image

Používání optické jednotky

3. Držte disk za okraje

potištěnou stranou nahoru a

položte jej na středový náboj.

4. Tlakem po stranách

středového otvoru disku

jej nacvakněte na středový

náboj.

POZNÁMKA: Skutečné umístění tlačítka elektrického vysunutí disku

se může lišit podle modelu notebooku.

background image

Uživatelská příručka notebooku

39

5. Jemným zasunutím zavřete

přihrádku optického disku.

POZNÁMKA: Je zcela normální,

že během načítání dat uslyšíte

roztáčení a vibrace optické

jednotky.

Otvor ručního vysunutí

Otvor ručního vysunutí je na dvířkách optické jednotky a umožňuje

vysunutí přihrádky, když nefunguje tlačítko elektrického vysunutí.
Ruční vysunutí přihrádky optické jednotky provedete zasunutím

narovnané kancelářské sponky do otvoru ručního vysunutí.

VAROVÁNÍ! Tlačítko ručního vysunutí používejte pouze pokud

tlačítko elektrického vysunutí nefunguje.

background image

40

Uživatelská příručka notebooku

background image

Uživatelská příručka notebooku

41