ASUS ROG G750JY - Ovládací klávesy multimédií 

background image

Ovládací klávesy multimédií

Ovládací klávesy multimédií umožňují ovládání přehrávání

multimediálních souborů, např. audia a videa, na notebooku.

Stiskněte

současně s klávesami šipek, jako na následujícím

obrázku.

Zastavit

Přehrát

nebo

pozastavit

Přeskočit na

předchozí

stopu nebo

převíjet vzad

Přeskočit na

následující

stopu nebo

převíjet vpřed

background image

38

Uživatelská příručka notebooku

Vložení optického disku

1. Když je notebook zapnut,

stiskem tlačítka povysunete

přihrádku disku.

. Jemně vytáhněte přihrádku

ven.

DŮLEŽITÉ! Nedotýkejte se

čočky optického snímače.

Zabraňte zaseknutí čehokoli pod

vysunovanou přihrádkou.