ASUS ROG G750JY - Klávesy Windows® 8

background image

Klávesy Windows® 8

Klávesnice notebooku obsahuje dvě zvláštní klávesy Windows®

popsané níže:

Aktivuje/deaktivuje aplikaci ASUS Splendid Video

Enhancement Technology umožňující přepnutí

režimů vylepšení barev: Gamma Correction (Gama

Gamma Correction (Gama

korekce), Vivid Mode (Živý režim), Theater Mode

(Režim kino), Soft Mode (Měkký režim), My Profile

(Můj profil) a Normal (Normální).

Spustí aplikaci ASUS LifeFrame

Spustí aplikaci ASUS Power4Gear Hybrid

Stiskem tohoto tlačítka se vrátíte na úvodní obrazovku.

Pokud již jste na úvodní obrazovce, vrátíte se naposledy

otevřenou aplikaci.

Stiskem této klávesy simulujete pravé kliknutí.

Zapnutí a vypnutí reproduktoru.

Snížení hlasitosti reproduktoru.

Zvýšení hlasitosti reproduktoru.

background image

Uživatelská příručka notebooku

37