ASUS ROG G750JY - Symbol CE

background image

Symbol CE

Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/

Bluetooth

Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 004/108/

EC „Elektromagnetická kompatibilita“ a 006/95/EC „Směrnice pro

slaboproudá zařízení“.

Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/

Bluetooth

Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského

parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a

telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody.

background image

114

Uživatelská příručka notebooku