ASUS ROG G750JY - Prohlášení IC o vystavení radiaci pro Kanadu

background image

Prohlášení IC o vystavení radiaci pro Kanadu

Toto zařízení je v souladu s limity IC pro vystavení radiaci

stanovenými pro nekontrolované prostředí. Aby byl zachován

soulad s požadavky IC v souvislosti s nebezpečím RF, vyhněte se

přímému kontaktu s vysílací anténou během přenosu. Koncoví

uživatelé jsou povinni dbát zvláštních provozních pokynů tak, aby

nedocházelo k nadměrnému vystavování RF.
Provoz musí splňovat tyto dvě podmínky:

• Zařízení nesmí být zdrojem rušení a
• Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně

takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

Aby se předešlo rádiovému rušení frekvencí licencovaných

poskytovatelů služeb (např. sdružené kanály mobilních satelitních

systémů), je toto zařízení určeno k použití ve vnitřních prostorách

a mimo oblast oken, aby se maximalizovalo stínění. Zařízení (nebo

jeho vysílací anténa) instalované ve venkovním prostředí podléhá

udělení licence.

Toto zařízení vyhovuje předpisům Industry Canada pro bezlicenční

pásmo.

background image

Uživatelská příručka notebooku

115