ASUS ROG G750JY - Poznámky k bezpečnosti UL

background image

Poznámky k bezpečnosti UL

U telekomunikačních zařízení (telefony) UL 1459 požaduje, aby bylo

zařízení elektricky propojeno s telekomunikační sítí s uzemněným

provozním napětím, jež ve špičce nepřesahuje 00 V a v kombinaci

špička - špička 300 V a 1 V rms a aby bylo instalováno nebo

používáno v souladu s Národním přepisem o elektrickém proudu

(NFPA 70).
Při používání modemu spolu s notebookem je vždy nutné dbát na

základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo nebezpečí požáru,

elektrického šoku a zranění osob; k opatřením patří:

Nepoužívejte notebook v blízkosti vody, např. blízko vany,

umyvadla, dřezu nebo nádoby na prádlo, ve vlhkém suterénu

nebo poblíž bazénu.

Nepoužívejte notebook během bouřky s elektrickými výboji.

Existuje nebezpečí elektrického šoku z osvětlení.

Nepoužívejte notebook poblíž oblasti s unikajícím plynem.

Jako zdroje napájení výrobku požaduje UL 164 používat krycí

primární (jednorázové) a sekundární (nabíjecí) lithiové baterie.

Tyto baterie obsahují kovové lithium nebo lithiovou příměs nebo

lithiové ionty a mohou být tvořeny buď jednou, dvěma nebo více

elektrochemickými buňkami, které jsou propojeny sériově, paralelně,

nebo oběma způsoby a převádějí chemickou energii na energii

elektrickou pomocí nevratné nebo vratné chemické reakce.

Neodhazujte bateriovou sadu notebooku do ohně, může dojít k

explozi. S žádostí o informace o zvláštním odstranění baterií se

obraťte na místní správní orgány, sníží se tím riziko úrazu osob

způsobené požárem nebo explozí.

Nepoužívejte napájecí adaptéry nebo baterie jiných zařízení,

sníží se tím riziko úrazu osob způsobené požárem nebo explozí.

Používejte pouze napájecí adaptéry schválené UL nebo baterie

dodané výrobcem, resp. autorizovaným prodejcem.

background image

118

Uživatelská příručka notebooku

Severská opatření pro lithium (pro baterie

lithium-ion)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended

by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the

manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in

modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o

equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie

nell’ambiente. (Italian)