ASUS ROG G750JY - Odpovědi na časté dotazy o softwaru

background image

Odpovědi na časté dotazy o softwaru

1. Po zapnutí notebooku se rozsvítí indikátor napájení, ale

nikoli indikátor aktivity pevného disku. Rovněž se nezavede

operační systém. Jak to lze opravit?
Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

• Stisknutím a podržením vypínače déle než čtyři (4) sekundy

natvrdo vypněte notebook. Zkontrolujte, zda je správně

připojen napájecí adaptér a baterie a potom zapněte

notebook.

• Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší

servisní středisko ASUS.

2. Jak postupovat, když se na displeji zobrazí tato zpráva:

„Remove disks or other media. Press any key to restart.

(Vyjměte disk nebo jiná média. Stisknutím libovolné

klávesy restartujte.)“?
Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

• Odpojte všechna připojená zařízení USB a potom restartujte

notebook.

• Vyjměte veškeré optické disky ponechané v optické

jednotce a potom restartujte.

• Pokud problém přetrvává, pravděpodobně došlo k

problému s pamětí notebooku. Požádejte o pomoc nejbližší

servisní středisko ASUS.

3. Zavádění operačního systému do notebooku je pomalejší,

než obvykle, a operační systém má prodlevy. Jak to lze

opravit?
Odstraňte nedávno nainstalované aplikace nebo aplikace, které

nebyly obsaženy v balíčku s operačním systémem, a potom

restartujte systém.

background image

Uživatelská příručka notebooku

101

4. Nelze zavést operační systém notebooku. Jak to lze opravit?

Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

• Odpojte všechna zařízení připojená k notebooku a potom

restartujte systém.

• Během spouštění stiskněte klávesu F9. Když notebook

přejde na Troubleshooting (Odstraňování problémů),

vyberte volbu Refresh (Obnovit)nebo Reset your PC

(Resetovat PC).

• Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší

servisní středisko ASUS.

5. Proč nelze notebook probudit z režimu spánku nebo

hibernace?
• Pro obnovu do posledního funkčního stavu je třeba

stisknout vypínač.

• Baterie systému je pravděpodobně zcela vybitá. Připojte

napájecí adaptér k notebooku a k elektrické zásuvce a

stiskněte vypínač.

background image

10

Uživatelská příručka notebooku

6. Jak lze zavést systém DOS pomocí jednotky USB nebo ODD?

Postupujte podle následujících kroků:

a. Restartujte notebook a přejděte do systému BIOS stisknutím

klávesy F2 na klávesnici.

b. Přejděte na Boot (Zavést) > Launch CSM (Spustit CSM) >

Enabled (Aktivováno).

c. Přejděte do nabídky Security (Zabezpečení) a potom

nastavte položku Secure Boot Control (Řízení

zabezpečeného zavádění) na možnost Disabled

(Deaktivováno).

d. Stisknutím klávesy F10 uložte změny a ukončete systém

BIOS.

e. Po restartování notebooku stisknutím a podržením klávesy

ESC spusťte nabídku zavádění.

background image

Uživatelská příručka notebooku

103