ASUS ROG G750JY - Odpovědi na časté dotazy o hardwaru

background image

Odpovědi na časté dotazy o hardwaru

1. Při vypnutí notebooku se na displeji zobrazí černá, někdy

barevná, tečka. Co je třeba dělat?
Ačkoli se tyto tečky normálně zobrazují na displeji, nemají

žádný negativní vliv na systém. Pokud se případ opakuje a

zásadně omezuje výkon systému, poraďte se s autorizovaným

servisním střediskem ASUS.

2. Barva a jas nejsou na displeji zobrazeny rovnoměrně. Jak to

lze opravit?
Barva a jas displeje mohou být ovlivněny úhlem a aktuální

polohou notebooku. Jas a barevný tón notebooku se mohou

rovněž lišit podle modelu. Vzhled displeje můžete upravit

funkčními klávesami nebo v nastavení zobrazení v operačním

systému.

3. Jak lze maximalizovat životnost baterie notebooku?

Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

• Používejte Battery Mode (Režim baterie) v aplikaci

Power4Gear.

• Upravte jas displeje funkčními klávesami.

• Aktivujte režim Battery Saving (Úspora baterie) v režimu

Instant On (Okamžité zapnutí).

• Nepoužíváte-li žádné připojení Wi-Fi, přepněte systém do

režimu Airplane mode (Režim Letadlo).

• Odpojte nepoužívaná zařízení USB.

• Ukončete nepoužívané aplikace, zejména takové, které

využívají příliš mnoho systémové paměti.

background image

98

Uživatelská příručka notebooku

4. Indikátor LED baterie nesvítí. Co je nesprávně?

• Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí adaptér nebo

baterie. Můžete rovněž zkusit odpojit napájecí adaptér nebo

baterii, počkat jednu minutu a potom je znovu připojit k

elektrické zásuvce a k notebooku.

• Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší

servisní středisko ASUS.

5. Pro nefunguje dotyková plocha?

• Stisknutím tlačítka

aktivujte dotykovou plochu.

• Zkontrolujte, zda byla funkce ASUS Smart Gesture

nastavena tak, aby deaktivovala dotykovou plochu při

připojení externího ukazovacího zařízení.

6. Proč není při přehrávání zvukových souborů a videa slyšet

zvuk z reproduktorů notebooku?
Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

• Stisknutím tlačítka

zvyšte hlasitost reproduktoru.

• Zkontrolujte, zda reproduktory nejsou ztlumené.
• Zkontrolujte, zda není k notebooku připojena zástrčka

sluchátek a případně ji odpojte.

• Odblokujte zabezpečení rozhraní I/O v systému BIOS

počítače. Další podrobnosti viz část Zabezpečení rozhraní I/O

v této příručce.

7. Co dělat v případě ztráty napájecího adaptéru notebooku

nebo když přestane fungovat baterie?
Požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS.

background image

Uživatelská příručka notebooku

99

8. Proč není slyšet zvuk z reproduktorů notebooku, i když jsou

sluchátka připojena ke správnému konektoru?

Přejděte na část Control Panel (Ovládací panely) > Hardware

and Sound (Hardware a zvuk), potom přejděte na část Audio

Manager (Správce zvuku) a nakonfigurujte nastavení.

9. Nelze používat správně klávesy notebooku, protože kurzor

se neustále pohybuje. Co je třeba dělat?
Při psaní na klávesnici se nesmí nic náhodně dotýkat nebo

tisknout dotykovou plochu. Rovněž můžete deaktivovat
dotykovou plochu stisknutím tlačítka

.

10. Dotyková plocha notebooku nefunguje. Co je třeba dělat?

Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

• Připojením externího ukazovacího zařízení k notebooku

zkontrolujte, zda je funkce ASUS Smart Gesture nastavena

tak, aby deaktivovala dotykovou plochu. Pokud ano,

deaktivujte tuto funkci.

• Stiskněte tlačítko

.

11. Místo písmen se stisknutím kláves „U“, „I“ a „O“ na klávesnici

zobrazují čísla. Jak to lze změnit?
Stisknutím klávesy

nebo tlačítka

(u vybraných

modelů) na notebooku vypněte tuto funkci a použijte zmíněné

klávesy k zadávání písmen.

background image

100

Uživatelská příručka notebooku