ASUS ROG G750JY - Nastavení BIOSu

background image

Nastavení BIOSu

POZNÁMKA: Obrazovky BIOS v této sekci jsou jen informativní.

Obrazovky BIOS v této sekci jsou jen informativní.

Skutečné obrazovky se mohou lišit podle modelu a oblasti.

Boot (Spuštění)

Tato nabídka umožňuje nastavení preferencí spuštění. Při nastavení

priority spuštění můžete postupovat podle následujících pokynů.

1. Na obrazovce Boot (Start) vyberte Boot Option #1 (Možnost startu

č. 1).

Boot Configuration

Launch CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Boot Option #2 [P1: Hitachi HTS547..]
Boot Option #3 [Atheros Boot Agent]

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system boot

order

background image

70

Uživatelská příručka notebooku

. Stiskněte

a vyberte zařízení pro volbu Boot Option #1

(Možnost startu č. 1).

Boot Configuration

Launch CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Boot Option #2 [P1: Hitachi HTS547..]
Boot Option #3 [Atheros Boot Agent]

CD/DVD ROM Drive BBS
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system boot

order

Boot Option #1

Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager
Disabled

background image

Uživatelská příručka notebooku

71

Security (Zabezpečení)

Tato nabídka umožňuje nastavit heslo správce a heslo uživatele

notebooku. Také umožňuje ovládání přístupu k pevnému disku,

vstupně/výstupním rozhraním a USB rozhraní notebooku.

Pokyny pro nastavení hesla:

1. Na obrazovce Security (Zabezpečení) vyberte Setup

Administrator Password (Heslo správce) nebo User

Password (Heslo uživatele) .

. Zadejte heslo a stiskněte klávesu

.

3. Znovu zadejte heslo a stiskněte klávesu

.

POZNÁMKA:
• Pokud zadáte User Password (Heslo uživatele), budete jej

muset zadat před každým spuštěním operačního systému

notebooku.

• Pokud zadáte Administrator Password (Heslo správce),

musíte jej zadat před vstupem do BIOSu.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only

limits access to Setup and is only asked for when entering

Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is

a power on password and must be entered to boot or enter

Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD User Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password
Set User Password

I/O Interface Security
Secure Boot Control [Enabled]

Set Administrator

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Must type with

character:
a-z, 0-9

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

7

Uživatelská příručka notebooku

I/O Interface Security (Zabezpečení rozhraní I/O)

V nabídce Security (Zabezpečení) lze položkou I/O Interface

Security (Zabezpečení rozhraní I/O) zamknout a odemknout

některé funkce rozhraní notebooku.

Pro uzamčení I/O rozhraní:
1. Na obrazovce Zabezpečení zvolte Zabezpečení I/O

rozhraní.

. Zvolte si rozhraní, které si přejete uzamknout a stiskněte

.

3. Vyberte Lock (Zámek).

Pokyny pro vymazání hesla:

1. Na obrazovce Security (Zabezpečení) vyberte Setup

Administrator Password (Heslo správce) nebo User

Password (Heslo uživatele) .

. Zadejte aktuální heslo a stiskněte

.

3. Pole Create New Password (Vytvořit nové heslo) nechte

prázdné a stiskněte

.

4. Volbou

Volbou Yes (Ano) potvrďte a poté stiskněte

.

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UnLock]

Wireless Network Interface

[UnLock]

HD AUDIO Interface

[UnLock]

SATA 2nd HDD Interface

[UnLock]

SATA ODD Interface
USB Interface Security

If Locked, LAN controller

will be disabled.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

Uživatelská příručka notebooku

73

Zabezpečení USB rozhraní

V nabídce I/O Interface Security (Zabezpečení rozhraní I/O) lze

také volbou USB Interface Security (Zabezpečení rozhraní USB)

zamknout a odemknout porty a zařízení.

To lock the USB interface:
1. Na obrazovce Zabezpečení zvolte Zabezpečení I/O

rozhraní > Zabezpečení USB rozhraní.

. Zvolte si rozhraní, které si přejete uzamknout a klepněte na

Zamknout.

POZNÁMKA: Nastavením USB Interface (Rozhraní USB) na Lock

(Zámek) současně zamknete a skryjete volbu External Ports

(Externí porty) a další zařízení zahrnutá pod USB Interface Security

(Zabezpečení rozhraní USB).

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface

[UnLock]

External Ports

[UnLock]

CMOS Camera

[UnLock]

Card Reader

[UNLOCKED]

I f L O C K E D , a l l

U S B d e v i c e s w i l l

be disabled

USB Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

background image

74

Uživatelská příručka notebooku

Set Master Password (Nastavit hlavní heslo)

V nabídce Security (Zabezpečení) lze volbou Set Master

Password (Nastavit hlavní heslo) nastavit heslo přístupu k

pevnému disku.

Pro nastavení hesla HDD:

1. Na obrazovce Zabezpečení klepněte na Nastavit hlavní

heslo

. Zadejte heslo a stiskněte

.

3. Zadejte opětovně pro potvrzení heslo a stiskněte

.

4. Klepněte na Nastavit uživatelské heslo

a opakujte dříve

uvedený postup pro nastavení uživatelského hesla.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only

limits access to Setup and is only asked for when entering

Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is

a power on password and must be entered to boot or enter

Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD User Pwd Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security
Secure Boot Control [Disabled]

Set HDD Master Password.
***Advisable to Power

Cycle System after Setting

Hard Disk Passwords***

background image

Uživatelská příručka notebooku

75

Save & Exit (Uložit a ukončit)

Provedená nastavení konfigurace před opuštěním BIOSu uložte

volbou Save Changes and Exit (Uložit a ukončit).

Aktualizování systému BIOS:

1. Zjistěte si přesné modelové označení notebooku a poté z webu

ASUS stáhněte nejnovější BIOS pro svůj systém.

. Kopii staženého souboru BIOS uložte na flash disk.
3. Připojte flash disk k notebooku.

4. Restartujte notebook a poté ve fázi POST stiskněte

.

5. V programu BIOS Setup klepněte na

V programu BIOS Setup klepněte na Advanced (Pokročilé) >
Start Easy Flash (Spustit Easy Flash)
a stiskněte

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

background image

76

Uživatelská příručka notebooku

6. Vyhledejte na flash disku soubor BIOS a stiskněte

.

7. Po aktualizaci BIOSu klepněte na

Po aktualizaci BIOSu klepněte na Exit (Konec) > Restore Defaults

(Obnovit výchozí) a tím obnovte výchozí nastavení systému.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device

[Enabled]

Wake on Lid Open

[Enabled]

Power Off Energy Saving

[Enabled]

ASUS USB Charger+ in battery mode [Disabled]

Intel Virtualization Technology [Enabled]
Intel AES-NI [Enabled]
CPU C states

[Disabled]

VT-d

[Enabled]

SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Thunderbolt
USB Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advance

Boot Security Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

ASUSTek Easy Flash Utility

FSO
FS1
FS2
FS3

0 EFI

<DIR>

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G750JH
Version: T30
Build Date: Dec 22 2012
Build Time: 12:43:56

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

Winbond 25X/Q Series

background image

Uživatelská příručka notebooku

77