ASUS ROG G750JY - Použití notebooku

background image

Použití notebooku

Nepokládejte notebook na nerovné ani nestabilní

pracovní povrchy.

Nenechávejte notebook na klíně ani jiné části těla,

abyste se necítili nepohodlně a neporanili se horkem.

BEZPEČNÁ TEPLOTA: Tento notebook je dovoleno

používat pouze v prostředí o teplotách v rozmezí 5 °C

(41°F) a 35 °C (95 °F).

Prohlédněte si výkonový štítek umístěný na spodní

straně notebooku a ověřte si, zda používaný napájecí

adaptér odpovídá uvedeným hodnotám.

Nepoužívejte s notebookem poškozené napájecí kabely,

doplňky ani jiné periférie.

Zapnutý notebook nepřenášejte ani nezakrývejte

materiály, které by snížily oběh vzduchu.

Notebook můžete poslat přes letecké rentgenové stroje

(používané ke kontrole předmětů na dopravníkovém

pásu), ale chraňte jej před magnetickými a ručními

detektory.

Ohledně možností používání notebooku v letadle a

možnosti využití služeb kontaktujte leteckého dopravce.

background image

10

Uživatelská příručka notebooku