ASUS ROG G750JY - Използване на POST за достъп до BIOS и отстраняване на неизправности

background image

или да пуснете опции за отстраняване на неизправности чрез

функционалните клавиши на Вашия Notebook PC. Можете да видите

следната информация за повече подробности.