ASUS ROG G750JY - Отстраняване на неизправности

background image

Отстраняване на неизправности

Като натиснете

по време на POST, можете да получите достъп

до опциите за отстраняване на неизправности на Windows

®

8, които

включват: