ASUS ROG G750JY - Тестове при включване на системата (POST)

background image

Глава 4:
Тестове при включване на
системата (POST)

background image

68

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC