ASUS ROG G750JY - Конфигуриране на мрежова връзка с динамичен IP адрес/PPPoE мрежова връзка

background image

Конфигуриране на мрежова връзка с динамичен IP
адрес/PPPoE мрежова връзка

background image

6

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

5. Натиснете

Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

(Интернет протокол версия 4(TCP/IPv4)), след което
натиснете

Properties (Свойства).

ЗАБЕЛЕЖКА: Продължете със следващите стъпки, ако използвате
PPPoE връзка.

6. Натиснете

Obtain an IP address automatically

(Получавай автоматично IP адрес), след което
натиснете

OK.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

63

7. Върнете се на прозореца

Network and Sharing Center

(Център за мрежи и споделяне) и щракнете върху Set up
a new connection or network (Настройка на нова връзка
или мрежа)
.

8. Изберете

Connect to the Internet (Свързване с Интернет)

и натиснете

Next (Напред).

background image

64

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

10. Въведете User name (Потребителско име), Password

(Парола) и Connection name (Име на връзката), след което
натиснете

Connect (Свързване).

11. Щракнете върху

Close (Затвори), за да завършите

конфигурирането.

1. Натиснете

на лентата със задачи, след което

натиснете връзката, която току-що създадохте.

13. Въведете своято потребителско име и парола и натиснете

Connect (Свързване), за да се свържете към интернет.

9. Натиснете

Broadband (PPPoE) (Широколентова

(PPPoE)).

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

65