ASUS ROG G750JY - Конфигуриране на мрежова връзка със статичен IP адрес

background image

Конфигуриране на мрежова връзка със статичен IP
адрес

1. Повторете стъпки 1-5 под Конфигуриране на динамична

IP/PPPoE мрежова връзка

.Натиснете

Use the following IP address (Използвай

следния IP адрес).

3. Въведете данните IP address (IP адрес), Subnet mask

(Подмрежова маска) и Default gateway (Шлюз по
подразбиране), които са Ви предоставени от Вашия
доставчик.

4. Ако е необходимо, може също така да въведете адреса

на предпочитан DNS сървър и адрес на алтернативен
DNS сървър, след което натиснете

OK.

background image

66

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC