ASUS ROG G750JY - Функция Snap (Прилепване)

background image

Функция Snap (Прилепване)

Функцията Snap (Прилепване) показва две приложения едно до друго,
което Ви дава възможност да работите в двете приложения или да
превключвате от едното на другото.

ВАЖНО! Уверете се, че разделителната способност на Вашия Notebook
PC е 1366 x 768 или повече преди да използвате функцията Snap
(Прилепване).

Използване на Snap (Прилепване)

Използвайте тъчпада на Вашия Notebook PC или клавиатурата, за да

активирате и използвате Snap (Прилепване).

Лента Snap
(Прилепване)

1. Стартирайте приложението, което искате да прилепите.

. Натиснете и задръжите най-горната част на

приложението и го плъзнете наляво или надясно по
екрана докато не се появи лентата за прилепване.

3. Стартирайте друго приложение.

4. Стартирайте друго приложение.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

53

1. Стартирайте приложението, което искате да прилепите.

. Натиснете

.

3. Стартирайте друго приложение.
4. За да превключите от едното приложение на другото,

За да превключите от едното приложение на другото,
натиснете

.

background image

54

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC