ASUS ROG G750JY - CE маркировка

background image

CE маркировка

CE етикет за устройства с безжични LAN/ Bluetooth

Версията на устройството отговаря на изискванията на директива

004/108/EC “Електромагнитна съвместимост” и на директива 006/95/

EC “Директива за ниско напрежение”, издадени от Комисията на

Европейската общност.

CE етикет за устройства с безжични LAN/ Bluetooth

Това е продукт от клас Б; в домашна среда този продукт може да

причини радиосмущения, което може да наложи предприемането на

съответни мерки от потребителя.

background image

114

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC