ASUS ROG G750JY - Предупреждение на IC относно радиочестотно облъчване за Канада 

background image

Предупреждение на IC относно радиочестотно
облъчване за Канада

Това оборудване отговаря на изискванията на IC за ограниченията,
отнасящи се до неконтролирана среда. За да подсигурите спазване на
изискванията на IC за радиочестотно облъчване, избягвайте пряк контакт
с предавателната антена по време на предаване. Крайните потребители
трябва да спазват специфичните инструкции за експлоатация, за да
работят в съответствие с указанията за излагане на радиочестоти.
Работата е предмет на следните две условия:

Устройството да не причинява интерференция и

Това устройство трябва да приема всякаква интерференция,
включително такава, която може да причини нежелани промени в
работата на устройството.

За да се избегне интерференция с лицензирани услуги (например мобилни
сателитни системи използващи същата честота), това устройство трябва
да се използва само на закрито и далеч от прозорци, за да се осигури
максимална защита. Устройства (или техните предавателни антени), които
се инсталират за външна употреба, са обект на лицензиране.

Това устройство е съобразено с RSS стандартите за освобождаване от

сертификат на Министерството на промишлеността на Канада (IC).

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

115