ASUS ROG G750JY - Информация за безопасност отнасяща се за оптичните устройства

background image

Информация за безопасност отнасяща се за

оптичните устройства

Информация за безопасност при работа с лазер

Етикет съдържащ предупреждение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНИМАНИЕ! НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ИЗЛЪЧВАНЕ,
КОГАТО УСТРОЙСТВОТО Е ОТВОРЕНО. НЕ СЕ ВГЛЕЖДАЙТЕ В
ЛЪЧА И НЕ ГЛЕДАЙТЕ ДИРЕКТНО С ПОМОЩТА НА ОПТИЧНИ
ИНСТРУМЕНТИ.

Разпоредби на Националния център по радиология

Националният център по радиология (CDRH) на САЩ. Разпоредби
на Агенцията за храни и лекарства отнасящи се за лазерни продукти
от  август, 1976. Тези разпоредби се отнасят за лазерни продукти
произведени след 1 август, 1976. Съвместимостта е задължителна за
продукти предлагани в САЩ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Използването на контрол и настройки или

извършването на процедури различни от посочените тук и в упътването
за инсталиране на лазерния продукт, могат да доведат до опасно
облъчване.

Предупреждение за безопасност за CD-ROM устройство