ASUS ROG G750JY - Натиснете бутона за включване и изключване.

background image

Натиснете бутона за включване и изключване.

background image

30

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Движение на курсора

Можете да натиснете или щракнете на произволно място върху
тъчпада, за да активирате курсора. После плъзнете пръста си върху
тъчпада, за да преместите курсора на екрана.