ASUS ROG G750JY - Зареждане на Вашия Notebook PC.

background image

Зареждане на Вашия Notebook PC.

A. Свържете AC захранващия кабел към AC-DC адаптер.

Свържете AC захранващия кабел към AC-DC адаптер.

B. Включете адаптера за променлив ток в 100V�40V контакт.

Включете адаптера за променлив ток в 100V�40V контакт.

C. Включете контектора за прав ток във входа за захранването на

Включете контектора за прав ток във входа за захранването на
Notebook PC.

ЗАБЕЛЕЖКА::

информация за адаптера::

• Входно напрежение: 100-40V АС

• Честота на входния сигнал: 50-60Hz

• Изходен ток: 30W (11.8A)

• Изходно напрежение: 19V

background image

8

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

ВАЖНО!

• Открийте етикета с номиналната входно/изходна мощност на

Открийте етикета с номиналната входно/изходна мощност на
Notebook PC и се уверете, че тя отговаря на входно/изходната
мощност на Вашия захранващ адаптер. Накои модели Notebook PC
оже да имат няколко изходни мощности в зависиост от SKU..

• Уверете се, че Вашият Notebook PC е свързан към електрически

Уверете се, че Вашият Notebook PC е свързан към електрически
адаптер преди да го включите за пръв път. Силно препоръчваме

Силно препоръчваме

Силно препоръчваме

използването на заземен контакт, когато Вашият Notebook PC работи
в режим на захранване чрез адаптер.

• Този контакт трябва да бъде лесно достъпен и да се намира близо до

Notebook PC.

• За да изключите Notebook PC от електрическата мрежа, трябва да

изключите Notebook PC от контакта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочетете следните предупреждения относно батерията на Вашия
Notebook PC.

• Батерията, която се използва в устройството, крие риск от пожар или

химично изгаряне, ако се отстрани или демонтира.

• Следвайте предупредителните етикети за Вашата лична

безопасност.

• Има риск от експлозия ако използвате грешен тип батерии.

• Да не се хвърля в огъня.

• Никога не се опитвайте да причините късо съединение на батерията

на Вашия Notebook PC.

• Не се опитвайте да демонтирате или сглобявате отново батерията.

• Преустановете употребата, ако откриете изтичане.

• Баатерията и нейните компоненти трябва да се рециклират или

изхвърлят правилно.

• Дръжте батерията и други малки компоненти далеч от деца.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

9